E X P E R T I S E B U R O

R.C.
S C H U I J T
BV


TAXATIES

Een taxatie is een waardebepaling.
Een taxatie kan vele doelen dienen, de rapportages moeten hier op aansluiten.
In z’n algemeenheid wordt een beknopte beschrijving van het betreffende object gegeven, alsmede het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Als Register –Taxateur VRT voer ik alle vormen van taxaties uit voor:

- Pleziervaartuigen
- Woonarken
- Zeilende bedrijfsvaartuigen
- etc.

De volgende vormen komen veelvuldig voor:

TAXATIES VOOR FINANCIERING
Bij een taxatie voor financiering zijn van belang:
De dagwaarde.
De executiewaarde.
(de executiewaarde is de gedwongen verkoopwaarde binnen 3 maanden, deze waarde is een percentage van de dagwaarde.
Dit percentage variëert (afhankelijk van het soort vaartuig etc ), veelal tussen de 70 en 85 % van de dagwaarde.

TAXATIES VOOR VERZEKERING
T.b.v. het afsluiten van een verzekering zijn van belang:
De nieuwwaarde.
De dagwaarde.

VASTE WAARDE TAXATIE
Een vaste waarde volgens art. 275 van het WvK is een zgn. deskundigentaxatie.
Deze taxatie wordt regelmatig gebruikt bij verzekeringsovereenkomsten. Bij een vaste waarde taxatie is geen sprake van onderverzekering. Bij algeheel verlies wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. De periode dat de taxatie geldig is, is meestal 3 jaar en kan worden verlengd.
De vaste waarde kan hoger zijn dan de dagwaarde.

OVERIGE VORMEN VAN TAXATIES
- voor boedelscheidingen
- voor invoerrechten
- voor nalatenschappen

TARIEVEN
Tarieven op aanvraag, deze variëren tussen de € 300 en € 400