E X P E R T I S E B U R O

R.C.
S C H U I J T
BV


AAN- EN VERKOOPKEURINGEN

Bij een aankoopkeuring wordt de conditie van uw zeil- of motorjacht beoordeeld, waarbij de volgende hoofdonderdelen zijn te onderscheiden:

Onderwaterschip w.o. osmoseonderzoek, delaminatieonderzoek, vochtmetingen polyester, ultrasone huiddiktemetingen bij staal en aluminium, kiel, roer, schroefasinstallatie

Bovenwaterschip w.o. romp, dekverbinding
Dek, opbouw en kuip w.o. constructie, septer- en beslagmontages, luiken en ramen.
Tuigage w.o. staand- en lopend want en rondhouten
Binnenzijde romp w.o. constructies van kiel, schotten langs- en dwarsverbanden.
Technische installatie w.o. drinkwaterinstallatie, toilet- en vuilwater,- en bilgesystemen, koeling, verwarming, boordafsluiters, ankergerei
Gasinstallatie w.o. controle op montages t.o.v. van voorschriften
Electrische installatie w.o. montage bedrading, montage en functioneren apparatuur en instrumenten
Voortstuwingsinstallatie w.o. controle van motor en keerkoppeling en proefvaart
Veiligheids- en reddingsmiddelen w.o. brandblussers

Bij de keuring worden meer dan 250 punten beoordeeld.

Voor de rapportage wordt het standaard HISWA keuringsrapport gebruikt.
Het rapport wordt afgesloten met een duidelijke conclusie , waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen “wezenlijke gebreken “ en zaken die onder “ normaal onderhoud/ normale slijtage” vallen.

De kosten om wezenlijke gebreken op te heffen komen in principe voor rekening van de verkoper.

Een keuring neemt gemiddeld 1 dagdeel in beslag.
Voor een complete beoordeling moet de boot op de kant worden gezet, dan wel in het water kunnen worden gelaten. (de kosten voor kranen komen in de meeste gevallen voor rekening van de koper en is niet bij het expertisetarief inbegrepen).

DEELKEURINGEN
Het kan natuurlijk zo zijn dat u op een aantal punten zoveel kennis in huis heeft , dat u maar op enkele punten gekeurd wilt hebben. Geen enkel probleem, er wordt op maat gekeurd.

TARIEVEN
Op aanvraag.