E X P E R T I S E B U R O

R.C.
S C H U I J T
BV


CONTACT

Voor meer gedetailleerde informatie over onze werkzaamheden en tarieven kunt u contact met ons opnemen. 

Expertiseburo R.C.Schuijt BV         
Parklaan 7
1601 EK  Enkhuizen     

Telefoon:    +(31)(0)228-31.47.41 
Mobiel:  +(31)(0)6.53.40.18.62
Fax:  +(31)(0)228-32.13.59    

E-mail: info@expertiseburoschuijt.nl

Het uitvoeren van opdrachten en werkzaamheden geschiedt ondertoepassing van onze Algemene Voorwaarden, Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 9 september 2002 onder nummer 209/2002

Copyright 2009 Expertiseburo R.C. Schuijt BV.